בישיבת מועצת עיריית ירושלים האחרונה, במסגרת הדיון באישור התקציב ל"בית הפתוח", הקריא חבר המועצה יעקב הלפרין (יהדות התורה) פסוקים האוסרים על משכב זכר, כמו "ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם" (ויקרא כ, יג).

בעקבות הדברים פנה דן סלייפר, יו"ר שותף של החוג הגאה במפלגת העבודה, ליועץ המשפטי לממשלה, ודרש לחקור את הלפרין בחשד להסתה.

"קריאה לרצח, גם אם מקורה בציטוט מהתורה, היא עדיין קריאה לרצח. כך היה בחקירת הרבנים שכתבו את 'תורת המלך' וכך צריך להיות במקרה זה", כתב סלייפר. "נראה כי הלפרין לא למד דבר מהפיגוע הנורא ב'בר נוער' ומאירוע הדקירה במהלך מצעד הגאווה בירושלים".

(מקור הידיעה: mynet. » לידיעה המלאה)