זוג לסביות שביקשו לחגוג את נישואיהן באולם אירועים וסורבו עקב נטייתן המינית, יזכו לפיצוי. בית משפט השלום בירושלים קבע כי בעלי האולם ישלמו להן 60 אלף שקל ובנוסף הוצאות משפט בסך 15 אלף שקלים.  השופטת, דורית פיינשטיין, אף קבעה כי לצד האפליה יש בהתנהלותם גם משום הטרדה מינית.

טל יעקובוביץ' ויעל בירן נישאו זו לזו בנישואים אזרחיים באנגליה בשנת 2008. במקביל ביקשו לערוך מסיבת חתונה לבני משפחותיהן וחבריהן בישראל. הן פנו לאולם אירועים ביד השמונה, וסיכמו עם בעלי המקום על עריכת האירוע. לאחר שהבינו מנהלי המקום כי מדובר בחתונה של זוג לסביות, הודיעו לבנות הזוג כי אינם עורכים במקום אירועים להומואים ולסביות, והזמנתן בוטלה.

במהלך הדיון בתביעה התברר כי מנהלי האולם ביד השמונה הם נוצרים המשתייכים לכת המכנה עצמה "יהודים משיחיים", וכי לפי עקרונותיהם, הומוסקסואליות היא "תועבה". הנתבעים ביססו את הגנתם על פסוקים מהתנ"ך ומהברית החדשה, וטענו כי בית העסק שלהם הוא בעל צביון דתי, ויש לאפשר להם ליהנות מחופש דת ואמונה, ולפיכך מותר להם לסרב לקיים חתונה חד מינית.

השופטת דורית פיינשטיין הסבירה בהכרעת הדין שניתנה לפני מספר ימים, שבמקרה זה מתנגשים הזכות לשוויון וחופש הדת והפולחן. למרות זאת קיבלה השופטת את טענות בנות הזוג, כשקבעה כי אולם האירועים אינו מקום דתי, וכי חל גם עליו האיסור שבחוק על אפליה: "ראוי כי ידע כל אדם המקים עסק ציבורי בישראל, כי עליו לתת שירותים לכול וזאת ללא אפליה מחמת כל הטעמים המנויים בחוק ובתוכם גם נטייה מינית". השופטת קבעה עוד: "שעה שהנתבע פתח את שעריו לכול, אין הוא יכול לנסות ולסוגרם בפני מי שלטעמו אינו עומד בפרשנות שהוא מייחס לתנ"ך או לברית החדשה, תוך פגיעה בכבודו וברגשותיו".

השופטת קבעה תקדים, כאשר פסקה שהתבטאויות משפילות כלפי לסביות והומואים מהוות הטרדה מינית: "ייתכנו מקרים שבהם ההטרדה המינית היא בגדר דחייה, בוז והשפלה של הזולת על רקע מינו או נטייתו המינית. ההטרדה המינית איננה מכוונת אך לניצול מיני, אלא גם ואולי בעיקר לפגיעה בכבודו של אדם על רקע מינו או נטייתו המינית. במקרה זה אכן כבודן של התובעות נפגע בשל נטייתן המינית"

(מקור הידיעה: ynet. » לידיעה המלאה)