סחבת דכאנית ונוהל רפואי שלא עודכן במהלך עשרים ושש השנים האחרונות, מאלצים את חברי הקהילה הטרנסג'נדרית לוותר על טיפול או לנסוע לחו"ל כדי להשלים את השינוי המגדרי