אנו שמחים להכריז על פתיחת שלב הגשת המועמדות לתחרות עבודות אקדמיות מצטיינות בנושא המאבק בלהט"בופוביה וקידום זכויות להט"ב, המתקיימת זו השנה השישית.

מי זכאי/ת להשתתף בתחרות?

מוזמנים/ות להגיש את עבודותיהן/ם סטודנטים/יות מכל מוסדות הלימוד בארץ, אשר הגישו את העבודה בשנה הנוכחית או בשנה שקדמה לה. ניתן להגיש רק עבודות שכתיבתן הושלמה והן הוגשו לבדיקה (ובכלל זה עבודות שהוגשו לבדיקה, אך טרם ניתן עליהן ציון), בשנים 2014-2016.
ניתן להגיש עבודות שנכתבו בעברית או באנגלית.

מסלולי התחרות:

  • עבודות תזה
  • עבודות סמינריוניות לתואר ראשון ושני

קיום התחרות בכל מסלול מותנה במינימום של עבודות שיוגשו אליו. לפרטים נוספים נא לעיין בתקנון [קישור]

לוח זמנים:

• המועד האחרון להגשת המועמדות: 1 בפברואר 2016
• הודעה לזוכים/ות תשלח עד לתאריך 10 במאי 2016

הפרסים יוענקו במסגרת אירוע לציון היום הבינלאומי נגד להט"בפוביה (הבנ"ה)

אופן ההגשה:

  • את העבודות יש להגיש באמצעות הטופס האלקטרוני
  • הנכם מתבקשים לעיין בתקנון המצורף

לעבודה יש לצרף:

  • טופס מועמדות
  • קורות חיים
  • תקציר
  • לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות למייל info@havana.org.il

> תקנון התחרות

טופס הגשת מועמדות