קצין התריע למחוז י-ם שמישהו מכין מטענים נגד הקהילה הגאה. צוות חקירה בי-ם מצא ש-7 מתוך 10 אירועים שחקר קשורים לקהילה. במסמך שנשלח לימ"ר י-ם נטען שקבוצה מאומנת תפגע בהומואים, אבל לפני הרצח, באוגוסט 2009, המשטרה לא הזהירה את הקהילה.

תחקיר "הארץ" מגלה שבמחוז ירושלים של המשטרה ובשב"כ לקחו ברצינות את הכוונה לפגוע בהומואים, אך המידע נשאר בתחום המחוז, לא הובן כהלכה ולא הועבר למחוזות אחרים של המשטרה, ולכן לא הניע את המשטרה לנקוט פעולות מניעה ואבטחה במוקדים ידועים של הקהילה ההומו-לסבית.

רצח בברנוער. מצעד הגאווה בירושלים 2010. צילום: מאור ברזנימסמכים שהגיעו לידי "הארץ" מורים כי בעוד מחוז תל אביב אינו יודע ואינו עושה דבר, צוות חקירה מיוחד במחוז ירושלים עמל על חקירה מסועפת שנגעה לשורת איומים על הקהילה ההומו-לסבית, שהביאה לבסוף למעצרו של ג'ק טייטל – הנאשם ברצח שני פלסטינים ובהטמנת מטען ליד ביתו של הפרופ' זאב שטרנהל – חודשיים לאחר הרצח בבר-נוער.

הצוות עקב וניטר איומים על הקהילה. הנחת העבודה של הצוות היתה כי קבוצה של אנשי ימין קיצוני, מאומנים ומנוסים, מבקשים לפגוע בהומואים.

שאלת אחריות המשטרה שלא אבטחה את בר-נוער נדונה כעת בבית המשפט המחוזי בחיפה. בהליכי קדם המשפט נשאלה המשטרה איזה מידע היה בידיה "ביחס לכוונת פעילי ימין קיצוני לפגוע באנשי הקהילה או במוסדותיה? אילו צעדים ננקטו בעקבות קבלת מידע זה? האם ננקטו צעדים לשמירת ביטחונם של השוהים בבר-נוער?". בתשובתה טוענת המשטרה שלא היה לה מידע על כוונה לפגוע ושהיא לא ידעה כלל על פעילות הבר-נוער במקום, ולכן ממילא לא הנחתה את האנשים במקום לנקוט צעדים שונים".

ב-17 במאי יצוין בארץ ובעולם היום הבינ"ל נגד הומופוביה וטרנספוביה !

אירועי הבנ"ה / IDAHO יעמדו השנה בסימן מאבק בהומופוביה וטרנספוביה במערכת החינוך ודרך החינוך. 

>> עזרים שונים לפעילות - באנרים ייחודיים של הבנ"ה להטמעה באתרכם, פוסטר הבנ"ה גדול להדפסה, מערך שיעור בנושא הומופוביה ועוד.
>> רעיונות והצעות לפעילויות הבנ"ה
>> לוח אירועי הבנ"ה 2012 בישראל
>> הצטרפו אלינו בפייסבוק
>> הירשמו לרשימת התפוצה

(מקור הידיעה: הארץ. » לידיעה המלאה)