נראה כי ההומוסקסואליות יוצרת בחברה היהודית-ישראלית תהודה רבה מזו שכיוונו בכתובים. החל מכוח הרסני המיוחס לה (כמו רעידות אדמה) ועד התבטאויות נציגי דת להפחדת הדור הצעיר. לא הדת צריכה להטריד אותנו, אלא אלה שכביכול מדברים בשמה