עמותת תהל"ה לתמיכה בהורי הומואים ולסביות מקיימת קבוצות תמיכה ועוד פעילויות רבות, גם בגליל. מאמר דו-לשוני