תקנות תעבורה חדשות בקנדה קובעות כי מטעמי ביטחון אין להעלות נוסע שהמין הרשום בתעודה המזהה שלו אינו תואם את הרושם החיצוני שהוא יוצר