גם הגרעין הקשה ביותר של השמרנים, עומד בפני אתגרים ועובדות המחייבים אותם לבחון מחדש את עמדותיהם ההומופוביות הקשוחות. שורת מאמרים שפורסמה בכלי התקשורת בארה"ב ובאנגליה, מעבירה אותנו מסע לאורכן של יבשות ולאורכו של ציר הזמן