הקמת לובי בכנסת למען הבנ"ה ותומכים מחוץ לקהילה למאבקנו, מי הזוכה בתחרות העבודות ומה כל כך בינ"ל ביום הזה? התשובות בפנים