"אז איך אתה מגדיר את עצמך?"

י': "לא יודע, כנראה שהומו, אולי, אני נמשך רק לבנים".