קבלה ליישוב קהילתי עלולה להיות תהליך מייגע ומשפיל היכן שהציבור הישראלי לא רוצה את ה"אחר" כשכן שלו, אך זה לא קורה רק שם. התנגשות בין עקרון כבוד האדם וחירותו ובין עקרון זכות הקניין