ההומופוביה הדתית חוזרת, ההומופוביה בבתי הספר לא עושה חשבון, שני פעוטות שנמצאים בהודו עדיין לא יכולים להגיע לארץ, ונציגי הציבור החילוני שוב בוגדים בבוחריהם. הרהורים על מצב הקהילה, ביום הבינ"ל נגד הומופוביה 2010