בדיונים רבים בכנסת אני שומע על "הרס מוסד המשפחה", "קלקול הנוער", "פריצות", ושאר טענות הבל כלפי הקהילה הגאה וכל הגורמים אשר סובבים אותה