מה מתחולל בעיראק? בעשור האחרון נרצחו במדינה זו מאות אנשים על רקע היותם להט"ב. בשבועות האחרונים מתחולל רצח שיטתי של צעירים הלבושים בסגנון אמו, מתוך זיהוי של תרבות זו עם הומוסקסואליות